Blogg

Vård på Kungsholmen

Vilken vård finns på Kungsholmen? Vad är inom kommunen eller landstingets regi och vad är privat?

Vårdcentraler på Kungsholmen

Det finns knappt 10 vårdcentraler på Kungsholmen. Beroende på var man bor kan det däremot vara närmare att gå till en vårdcentral på Norrmalm eller Marieberg. Tack vare det fria vårdvalet i Sverige kan man skriva sig på den vårdcentral som önskas utifrån läge, tjänster och bemötande.
Vänd dig till vårdcentralen vid sjukdom, kroppsskada eller andra problem som inte anses vara akuta. Vid akut vård behöver akutsjukhus besökas – alternativt ambulans påkallas via 112.

Kvartersakut på Kungsholmen

Är det akut behov av läkare? På Kungsholmen finns mindre akutläkarmottagningar som har öppet både på kvällar och helger. Ett bra alternativ vid tillfällen då ambulans inte ses som nödvändigt men ändå att ett stort vårdbehov finns. Vid mycket allvarliga skador ska däremot alltid 112 ringas. Ofta är det en vårdcentral som har utökad tjänst genom att även vara en ”kvartersakut”.

Familjerådgivning och parterapi på Kungsholmen

Vid önskemål om familjerådgivning eller parterapi finns flera psykologer och terapeuter att uppsöka. Delvis jobbar de på vårdcentraler men det är även mycket vanligt med att de har egna mottagningar.

Till skillnad mot vårdcentralerna så skiljer det relativt mycket åt mellan de olika företag som erbjuder parterapi. Det är därför viktigt att läsa på om dem, enklast via dess hemsida, för att få en bild av vilken metodik som används. Det kan exempelvis vara KBT (mycket vanlig) eller IBCT. Är problemen av sexuell karaktär kanske det känns tryggt att träffa en terapeut som är inriktad och utbildad mot just dessa frågor.
Familjerådgivning kan även ges via kommunen alternativt de företag som har vårdavtal med kommunen. Fördelen är att dessa har ett lägre pris (subventionerat) eftersom det går inom den allmänna vård som kommunen erbjuder. På Stockholms hemsida går det att se vilka aktörer som erbjuder familjerådgivning och parterapi på Kungsholmen med avtal.

Blodprov utan remiss

Blodprover kan tas på vårdcentral om en läkare anser att detta behövs. Men i vissa lägen önskas blodprover tas även om det inte finns någon tydlig sjukdomsbild. Det kan exempelvis vara för att följa ett värde över en tid eller upptäcka avvikande värden innan de hunnit bli för kraftigt avvikande.
Det finns flera onlinetjänster där dessa prover kan beställas varpå provet sedan tas på en samarbetande vårdcentral.

Vilken vård söker du?

  • Som privatperson eller företag?
  • Akut eller inte?
  • Samtalshjälp eller sjukvård?