Nyheter

Hur ser en genomsnittlig lön ut för en arbetsterapeut?

Genomsnittlig lön för en arbetsterapeut är 29 000 kronor i månaden för en nyutexaminerad. För en med tio års erfarenhet ligger den i snitt på ungefär 33 000 kronor i månaden. För terapeuter med 20 års erfarenhet snittar branschen runt 35 000 kronor i månaden.

Många anser att en arbetsterapeut har en attraktiv lön. Dessutom är det ett jobb som i efterfrågas i hög grad. Enligt ett stort fackförbund råder det liten konkurrens om jobben för såväl nyexade som erfarna.

Lön arbetsterapeut – varierar beroende på ett antal olika faktorer

Även om snittlönen ligger mellan 29 000 – 35 000 ungefär, beroende på erfarenhet, så är det många som tjänar både mindre och mer än det. Det är ju just snittet. Så vilka faktorer är det egentligen som påverkar hur mycket man tjänar inom yrket?

  • Erfarenhet. En tydlig faktor, som kanske också är den allra mest bidragande. Som nämnt i inledningen på den här texten tjänar en nyexad ungefär 29 000 kronor i månaden, medan en med 20 års erfarenhet tjänar runt 35 000 kronor i månaden – alltså nästan 20 % mer.
  • Plats. I många yrken brukar lönerna vara lite högre om man är verksam i någon av storstäderna. Det är möjligt – kanske till och med sannolikt – att geografisk plats är en faktor som påverkar lön för en arbetsterapeut. I storstäderna tjänar man ofta mer, helt enkelt.
  • Sektor. Ett generellt mönster är att dom som jobbar inom privat sektor, nästan oavsett yrke, har en högre lön än dom jobbar i offentlig sektor. De allra flesta arbetsterapeuter, ca 80 %, har region eller kommun som arbetsgivare. Av resterande 20 % är det fortfarande en stor del som arbetar i offentlig sektor, då dock statligt hos till exempel Arbetsförmedlingen eller inom Kriminalvården. Det är alltså en ganska liten del av arbetsterapeuterna som arbetar i privat sektor, men enligt fackförbundet så blir det allt vanligare. Kanske är det lönen som spelar in?

Det här gör en arbetsterapeut

Jobbet för en arbetsterapeut går ut på att hjälpa människor att leva fungerande vardagsliv. Det kan till exempel vara efter skada eller en sjukdom, men dom kan också arbeta med människor som har medfödda funktionsnedsättningar. Utbildningen tar tre år om man studerar på heltid.