Artiklar

Installera ett elproduktionssystem

Mängden ström som behövs för förbrukad effekt per dag är en avgörande faktor för att bestämma rätt storlek på ett elproduktionssystem. Ett elproduktionssystem bör optimeras för att generera tillräckligt med ström för att möta ett hushålls energibehov på daglig basis. Förbrukningen du realistiskt producera under loppet av en vecka.

Detta beror på ett antal faktorer, inklusive: storleken på byggnaden, watt av produktionen  från växelriktaren och transformatorer. Watt är bara en av många faktorer som påverkar hur mycket ström du faktiskt kan producera på en dag. Storleken på byggnaden är en annan. Du kanske vill få största möjliga effekt, men byggnadens fysiska storlek kan begränsa din kapacitet. I de flesta fall kommer en liten byggnad att ha ett mindre antal elektriska komponenter för att utföra uppgiften. En större byggnad kommer att ha ett större antal elektriska komponenter, och antalet elektriska komponenter kommer att öka med kvadratmeter av byggnaden. Det finns flera faktorer som påverkar byggnadens fysiska storlek. Till exempel är byggnadens form relaterad till byggnadens form. En rektangulär byggnad kommer att bli smalare än en cirkulär byggnad. Dessutom kan byggnader utformas för att bygga upp mot taket. Denna uppbyggnad kan omfatta hårdvara som värme-och kylutrustning, som måste placeras i byggnaden för att fungera korrekt.

Hushållets energiförbrukning

Det är viktigt att inte bara beakta byggnadens fysiska storlek, utan också byggnadens energiförbrukning, särskilt om man tittar på byggnader som kommer att användas som energiproducerande enheter. Det genomsnittliga hushållet förbrukar cirka 2,5% av sin energi i värme och kyla, och cirka 3% av sin energi som el. Du vill designa dina system för att kunna hantera åtminstone så här mycket belastning, och förhoppningsvis mer. Om du kan, titta på de komponenter i byggnaden som är mest benägna att förbruka det mesta av den kraft som behövs för byggnaden. Till exempel värme-och kylsystem för byggnaden är nästan alltid den största komponenten. Det är mycket troligt att de är de komponenter som kommer att förbruka mest energi. Om så är fallet måste du hålla dem igång på topp effektivitet för att undvika överskott strömförbrukning. Små byggnader är inte lika kostsamma att installera som stora. De är också mer portabla, vilket ger dig mer flexibilitet att flytta dem från en plats till en annan när du bestämmer dig för att du inte längre behöver det. Av denna anledning kan små byggnader vara mer effektiva för alla utom den största av bostadshus.

Din elektriska generator kan utformas för att använda mindre energi, men det kan också ha ytterligare el som du inte behöver. Till exempel kan solpaneler installeras på taket av din byggnad. Detta gör att du kan förse någon del av ditt hem med elkraft utan att behöva bygga ett solenergisystem till ditt eget hem. Det är möjligt att bygga en bärbar elektrisk generator. Detta skulle vara användbart för hem som är på vattnet. Dessa typer av generatorer kan vara bärbara nog att använda på någon stor båt. Du kan ha en generator byggd som skulle leverera alla dina elektriska behov från din båt, och det skulle vara lika lätt att installera som om du hade en större storlek generator installerad på båten.

I den här artikeln har vi tittat på hur mycket ström som kan användas av ett hus, och även på den mängd energi som kan produceras av en elektrisk generator enhet, den mängd ström som kan användas av ett hus, och den mängd ström som kan produceras av en kraftproduktionsenhet. Dessa är båda avgörande faktorer för att bestämma storleken på en elektrisk generator enhet.

Detta är en bra sida solcellsforumet.se om naturenergi.