Artiklar

Elektrisk felfasbrytare

En elektrisk felbrytare är en elektronisk komponent som växlar ström mellan två eller flera komponenter baserat på ett förinställt tillstånd. Den drivs av två olika strömkällor, varav en styrs av kraftelektroniken. Den andra är en serie motstånd komponenter. Just nu kanske du tänker på flera komponenter och hur svårt de kan vara att arbeta med. Det bör inte vara några problem alls, men dessa består av dussintals enskilda elektroniska komponenter, vilket gör att det verkar som ett mycket stort jobb att hantera. Detta är dock inte fallet, och i själva verket är denna krets en enkel elektrisk brytare. Denna speciella design utvecklades ursprungligen för ett radiosystem. Den var utformad med en radio monterad på en plattform som själv var upphängd. Om en radiosignal togs emot, skulle mikrofonen i kontrollboxen automatiskt upptäcka skillnaden i spänning. Detta kan antingen vara en digital signal eller en analog signal och omvandlas sedan till nödvändig spänning. Så snart den här identifieringen gjordes var den aktuella källan påslagen. Spänningen från spänningsskillnaden skickades sedan genom motståndet från komponenten med felaktig ingång. Om strömmen flödade korrekt aktiverades rätt komponent, vilket förhindrar en överbelastning av strömkällan.

Elsystem

Detta är ett mycket enkelt system och ett system som är mycket enkelt att förstå, men det kräver fortfarande en viss grad av komplexitet för att till fullo förstå det. Det är ungefär som när någon startar en omgång pjäser, ber dig att gissa hur många ben en schackbräde skulle ha. Du kan oftast komma nära, men du kommer aldrig att förstå det helt. På samma sätt kan du inte riktigt säga hur komplex en kopplingskrets är förrän du räkna ut kopplingsscheman och andra scheman.

En annan funktion att tänka på är utformningen av den elektriska in- och utgångskretsarna. Varje del måste placeras exakt så att allt blir på rätt sätt. Det finns delar som måste mötas för att det ska fungera korrekt.För det mesta finns det en hel del komplexitet med att utforma en elektrisk felbrytare, och det är därför det är viktigt att fullt ut förstå hur det fungerar. Att känna till komplexiteten i kretsen hjälper dig att förstå hur det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och ta hänsyn till detaljerna i hela projektet innan du börjar.

Besök denna sida cleancorner.se för mer om byggkonstruktion.