Artiklar

Digital eller analog marknadsföring

När man jobbar med internet som verktyg och plattform för sin försäljning, kan man utvärdera och testa sina kampanjer på ett effektivt och bra sätt. Man får reda på vilka som sett ens annonser och har också en hel del information om hur länge man tittat, om man valt att gå vidare på sidor eller vad för språk man kan tänkas ha. Här finns ytterligare studier i frågor som denna.

När man gör kampanjer eller reklam på traditionellt sätt har man inte en aning om någonting sådant. Det man kan mäta är bara den totala effekten vad gäller försäljningar. Den som är verksam både utanför nätet och på internet, kan använda sin statistik för att forma en analog kampanj. Dock är vårt beteende helt annat på nätet än i verkligheten. Vad som gäller oavsett vilken typ av marknadsföring som avses, är att man behöver hitta gemensamma nämnare och ett språk som går fram till de man vill få intresserade. Skulle man lyckas där, har man stora möjligheter att lyckas! En bra marknadsföringskampanj kan göra stor skillnad.